Västra Kymmene Kulturväg

Lovisa stads centrumområde (Kulturvägens besöksmål 1–20)

Kvarteren i Lovisa stad, som består av gamla hus och parker, bildar invid västra stranden av Lovisaviken en exceptionellt enhetlig och förtjusande kulturmiljö från 1700- och 1800-talen.

Infartsvägarna från den närbelägna motorvägen E18 leder besökare såväl västerifrån som österifrån till Mannerheimgatan och den historiska stadskärnan i Lovisa.

Centrumet i Lovisa utgörs av Lovisa torg som omges av Rådhuset och andra värdefulla stenbyggnader från 1800-talet. Rådhuset med sitt vackra torn och många av stenbyggnaderna i fråga är planerade av arkitekt Georg Chiewitz.

På Lovisa torg ordnas det 2016 bland annat midsommarmarknad 21.6, Lovisadagsmarknad 25.8, höstmarknad 8.10 och julmarknad 8.12.

Bastionerna Ungern och Rosen byggdes i den innersta delen av Lovisaviken redan på 1750-talet och Lovisa nygotiska kyrka, som planerades av Chiewitz, byggdes på 1860-talet. Den förra kyrkan förstördes i Lovisa storbrand 1855, då endast husen i gamla staden i Lovisa undgick eldsvådan.

Chiewitz tegelkyrka har åttahundra sittplatser och den utgör ett populärt forum för konserter. Framför altaret under en hög valvbåge ståtar en gipskopia av den berömda danske bildhuggaren Bertel Thorvaldsens (1770–1844) stora Kristus-staty som finns i domkyrkan i Köpenhamn.

Den nyfunktionalistiska busstationen i Lovisa, som ligger 300 meter från Rådhuset, är för sin del en arkitekturens pärla från krigsåren 1943–1944. Busstrafiken startade i Lovisatrakten redan 1924 på Västra Kymmene Kulturvägs nuvarande rutt Lovisa–Svenskby–Elimä–Lappträsk–Lovisa. Följande år startade ruttrafiken till Kotka och Helsingfors.

Lovisa stads första årtionden och Sveriges befästning

Lovisas handelshamn och Lovisa stad grundades på Degerby rusthålls marker i östra delen av Pernå socken 1745. Sitt nuvarande namn fick staden först 1752, då Sveriges konung Adolf Fredrik anlände för första gången på inspektionsbesök till den nya gränsstaden. Då skyddades staden med dess hamn österifrån av landfästningarna som tämligen långt redan byggts och från havssidan av Svartholms halvfärdiga sjöfästning.

Det fanns behov av fästningar eftersom den lilla hamn- och gränsstaden Lovisa grundades efter Hattarnas krig, som 1743 upphörde till Sveriges förlust. Staden grundades för att skydda Sveriges östra gräns mot Ryssland – gränsen som flyttats till Kymmene älvs älvfåra längst västerut i Abborrfors – och för att tjänstgöra som Sveriges nya handelshamn i östra Finska viken i stället för Fredrikshamn som förlorades till Ryssland.

Adolf Fredrik blev så betagen i det han såg i all synnerhet på Svartholm att han som ett tecken på tacksamhet namngav gränsstaden Degerby efter sin älskade gemål Lovisa Ulrika, syster till kejsaren av Preussen Fredrik den store.

Konungens inspektionsresa fortsatte från Lovisa till Abborrfors och längs Västra Kymmene Kulturväg via gränsstationen vid ”Then annen wäg ifrå Wijborg til Taffuestehwsz” till Keltti vid Kymmene älv och därifrån via Itis till Tavastland och Österbotten.

Längs samma rutt på västra stranden av Kymmene älv färdades därefter sonen Gustav III flera gånger, i all synnerhet efter att han i Kymmenedalen inlett ett anfallskrig mot sin kusin Katarina II:s Ryssland 1788–1790.

Från Sveriges synpunkt var även det krig som fördes under tre på varandra följande somrar misslyckat och resulterade i cirka 11 000 stupade soldater på vardera sidan. Kriget gav upphov till ett myteri bland officerarna mot Gustav III, det så kallade Anjalaförbundet.

Efter Sveriges seger vid det andra slaget vid Svensksund utanför Kotka 9–10.7.1790 inleddes fredsunderhandlingar. I fredsavtalet som ingicks på sensommaren i Värälä i Elimä förblev gränslinjen mellan länderna nästan oförändrad och inga landavträdelser gjordes. Men nästan alla hus invid älven plundrades och förstördes än en gång.

Den svenska befästningsperioden tog slut 1808 då Svartholm kapitulerade nästan utan motstånd efter ett ryskt anfall från Abborrfors över Kymmene älv. Som en avslutning på Finska kriget 1808–1809 frigjordes Finland från Sverige och anslöts som ett autonomt storfurstendöme till Rysslands kejsardöme.

Tsar Alexander I beviljade på Borgå lantdag 1809 sitt nya storfurstendöme en stark autonom ställning. I början av 1812 utökades det även med det så kallade Gamla Finland, det vill säga med de områden som Ryssland på 1700-talet erövrat av Sverige; Ladoga-Karelen, Viborg och Kymmenedalen öster om Kymmene älv samt bland annat områdena kring Villmanstrand.

Under Krimkriget sommaren 1855, kort före Lovisa storbrand, drabbades Lovisa av följande storväldeskonflikt. En brittisk flotteskader förstörde inte stadens förråd och bostadshus, men fördärvade den ryska arméns fästningar på Svartholm så att de inte mera kunde användas militärt, på samma sätt som den hade gjort med Bomarsunds fästning på Åland sommaren därförinnan.

På somrarna går det en båtförbindelse från Skeppsbron i Lovisa till Svartholm, 21.6–7.8 tis.–sön. kl. 11, 13 och 15 samt 13.–28.8 lör.–sön. kl. 11. Havsresan är cirka 10 km lång.På Svartholm finns också en gästbåtshamn och en sommarrestaurang. För dem som är intresserade av Svartholms historia ordnas guidade rundvandringar och barnen kan delta i äventyr som ordnas för dem.

Ytterligare information: Lovisa turistbyrå, tfn 040 555 3387,www.visitloviisa.fi

Den restaurerade Bastion Ungern utgör däremot ett livfullt centrum för kulturevenemang. Den är som gjord för bland annat konserter, sångfester och sommarteaterföreställningar.

Skeppsbron

Skeppsbron med sina restauranger, utställningar, butiker och sin estrad utgör invid stadens gästhamn och Saltbodtorget ett evenemangscentrum i det havsnära sommar-Lovisa. Till exempel under sommarsolståndet 24.6 ordnas det på kvällen midsommardans på Skeppsbron och 2.7 Rosornas dans. Under evenemanget Lovisa Historiska Hus 27–28.8 ordnas på Skeppsbron en marknad och 10.12 ordnas där Julmarknad. Ytterligare information: Lovisa Skeppsbron rf, tfn 040 554 7449 och 0400 164 878.

Från Skeppsbron kan man också ta en vandringstur till gränderna och de kullerstens- eller sandbelagda gatorna i Gamla stadens och Nedrestadens trähuskvarter samt fortsätta till den vackra Kvarnåsen och Kuckustenen med dess utsiktstorn som byggts av metall i nationalromantisk stil. På 1700- och 1800-talen hölls Kvarnåsen, som går i riktning med havsstranden, utan träd för att åstadkomma en tillräcklig vindkraft för den långa raden vindkvarnar som byggts på åsen.

Den äldsta delen av staden ligger invid Smedsgränd, där de äldsta byggnaderna är från 1660-talet.

Öppna Trädgårdar, Rosornas charm och Lovisa Historiska Hus

Under evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa är det 5.6, 12.6, 2.-3.7 och 7.8 möjligt att bekanta sig med flera privata hems gårdsområden.

Ytterligare information: tfn 044 258 2064,www.avoimetpuutarhatloviisa.com

2–3.7 ordnas också evenemanget Konungen anländer till Lovisa.

Under evenemanget Lovisa Historiska Hus, som ordnas sista veckoslutet i augusti, slår privata hem i tiotals hus med över hundra år på nacken upp sina dörrar för besökare. Då fylls stadens centrum också av annat program och av tiotals gårds- och gatulopptorg. I evenemanget Lovisa Historiska Hus ingår också de Riksomfattande traditionsbyggnads- och renoveringsdagarna som ett viktigt diskussions- och publiceringsforum med rådgivningstjänst.

Ytterligare information: Lovisa Historiska Hus rf,www.loviisanwanhattalot.fi

Restaurang Lovisa Kapellet

Drottninggatan 19, 07900 Lovisa, tfn 019 581 437, www.teehelmi.fi

Restaurang Lovisa Kapellet, byggnaden uppfördes redan under Sibelius födelseår 1865, ligger i Kommendantshusets granngård mitt i den gamla Kapellparken. Restaurangen betjänar matgäster, festdeltagare och allmänheten under sina evenemang. Restaurangen var träffplats för den internationella sociétén under stadens ryktbara badortstid 1865–1935 och den finländska träarkitekturens pärla – en plats där också den unge Jean Sibelius uppträdde.

Restaurangens nuvarande företagare restaurerade och iståndsatte byggnaden med egna medel under 2008–2013 i dess strålande ursprungliga dräkt.

Lovisa stad stod däremot för iståndsättningen av Societetshuset i Lovisa, en värdefull restaurangbyggnad av trä i södra hörnet av Kapellparken. Byggnaden planerades ursprungligen 1863 av arkitekt Georg Chiewitz. Karakteristiskt för byggnaden var de fina takmålningarna i huvudsalen. Efter grundläggande renovering av byggnaden 1998 placerades Lovisa stads huvudbibliotek där.

Veterligen uppträdde den unge Sibelius i bägge restaurangerna och besökte dem även som kund.

Lovisa, tillflyktsorten 1941–1942 för den 79-åriga Helene Schjerfbeck

Konstnär Helene Schjerfbeck, som hela sitt liv kämpat med sina sjukdomar, fick i slutet av mellanfreden efter finska vinterkriget i juni 1941 möjlighet att reservera ett rum på servicehemmet för äldre kvinnor i Lovisa centrum på Östra Tullgatan, dit hon flyttat från Ekenäs för att söka skydd.

Hambergska stiftelsens stora hus som färdigställdes 1937 var modernt och efter att konstnären fick skaffat möbler till sitt rum började hon i enlighet med de brev hon skrivit trivas där synnerligen bra – ända tills också Lovisa stad så tidigt som den 6 juli 1941 blev offer för sovjetiska flygbombarderingar.

Efter detta evakuerade Schjerfbeck ofta till lantgården Nykulla i Pernå, där hon tillbringade sin tid hos bekanta till ålderdomshemmets föreståndare. Då hon återigen återvände till Lovisa från Pernå blev hon på kvällen 9.10.1941 skräckslagen då ålderdomshemmets källarfönster med karmar och allt flög henne i armarna till en följd av en flygbomb. Som tur var klarade hon sig från den olyckliga händelsen enbart med blåmärken. Ålderdomshemmet reparerades och det är fortfarande i samma användning på Östra Tullgatan i Lovisa.

Slutligen fick Gösta Stenman, Schjerfbecks mecenat i Stockholm, ordnat i februari 1942 ett lugnare skydd åt konstnären i sidobyggnaden av Luontola sanatorium i Vichtis. Då krigssituationen i februari 1944 försvårades allt mer för Finlands del beslöt Schjerfbeck slutligen ge sitt samtycke till Stenmans vädjan och reste med flyg till Stockholm och därifrån till Saltsjöbadens sanatorium, där hon sedan tillbringade slutet av sitt liv ända till januari 1946.

Bonga slott

Slottsgränd 1, (ingång via Klockaregränd),tfn 0400 983 493 och 0500 461 925,www.bonga.fi

Konstnärsprofessor Riitta Nelimarkka har på knappt 20 år tillsammans med sin man Jaakko Seeck skapat ett betydande centrum för konst och skapande arbeten i Bonga slott som ligger bredvid Lovisa kyrka. Hon skapar konst med säregna uttryckssätt, som också glädjefullt fascinerar barn.

I Bongas galleri och grafikshop visas en omfattande genomskärning av Riitta Nelimarkkas verk och också ett antal målningar av hennes farfar, konstnär Eero Nelimarkkas (1891–1977) produktion. Det har ordnats flera konserter och andra kulturevenemang i slottet och dess gårdspark.

Bonga stenslott, som byggdes 1904–1906, representerade med sina ornament och spetsiga torntak till en början sin tids jugendstil, men på 1920-talet jämnades ytterväggarna och takkonstruktionerna ut i funkisstil. Byggnaden tjänstgjorde länge bland annat som hem för familjen Lennart Baumgartner, ägaren av bolaget Stockfors invid Pyttis grenen av Kymmene älv och användes också en tid som bolagets kontor.

Lovisa är också en stad med travtävlingar

Lovisa travbana, som ligger i den norra ändan av Drottninggatan som i sin tur ligger bredvid Restaurang Lovisa Kapellet, är en av de mest populära sommartravbanorna i Finland. Detta år väntar man med spänning på tävlingsresultat under fyra måndagar klockan 18.30 (6.6, 27.6, 12.7 och 25.7) samt söndagen 7.8 klockan 14.00.Ytterligare information: tfn 019 532 153,www.loviisanravit.fi

Mellan totospelen kan man njuta av de läckerheter som travbanans kafé och restaurang har att bjuda på. Den traditionella travbussen från Kouvola hämtar travpublik från norra Kymmenedalen och Lappträsk till varje travtävling.

Ekuddens park och Tamminiemis semestercentrum

Från Skeppsbron fortsätter Lovisaviken flera kilometer ut mot öppet hav. Söder om Tullbroudden ligger Plagen, som är den populäraste badstranden i Lovisa, och Tamminiemis semestercentrum med sin park.

Konsul Alfred Björksténs köpmannafamilj lät bygga på Ekudden en landskapspark i engelsk stil och en rymlig villa. Björkstén var den förmögnaste borgaren i Lovisa på 1800-talet. Han representerade på lantdagar och ägde bland annat sågverk på Päijänneområdet och hans flotta transporterade sågvaror till Sydeuropaoch hämtade på återresan till Lovisa till exempel salt, kaffe, tobak, vin, olivolja, stångjärn, tegel och allslags styckegods, såsom den stora Kristusstatyn till Lovisa kyrka.

Björksténs paketjakt Österstjernan var en föregångare till passagerarbåtstrafiken mellan Finland och Sverige. Den körde reguljär frakt- och passagerartrafik mellan Lovisa och Stockholm 1815–49. Det nuvarande fartyget Österstjernan är en exakt kopia av den ursprungliga paketjakten på Stockholmsrutten.

Efter storbranden i Lovisa lät Alfred Björkstén bygga åt sin familj ett stenhus i tre våningar invid Rådhustorget. Han lät dessutom på 1870-talet bygga ett sommarhem åt sig, en trävilla i empirestil mitt i Ekuddens park.

Under ledning av Paul Olsson, som under sin tid var en ledande parkplanerare, förnyades parken på 1920-talet. Olsson har planerat bland annat det stora parkområdet i Gullranda, presidentens sommarresidens i Nådendal.

Salarna och sovrummen i villan samt lokalerna i den andra inkvarteringsbyggnaden, som iståndsatts i den tidigare gårdsbyggnaden, har iståndsatts för hotellinkvarteringsbruk och erbjuder ett havsnära inkvarteringsalternativ för besökare i Lovisa. Det finns 12 välförsedda rum och 28 bäddplatser.

Vid sidan av dem erbjuder Ekuddens campingområde ett lugnt och havsnära övernattningsalternativ för karavanare. Det finns 60 husvagnsplatser med elektricitet.

Tamminiemi Semestercentrum, Kaptensvägen 1, tfn 0400 414 265, www.tamminiemi.net

Hotel Degerby

Brandensteinsgatan 17, tfn 019 50 561, www.degerby.com

Hotel Degerby är ett högklassigt och trivsamt hotell i centrum. Hotellet, som blev färdigt 1992, inrymmer 50 rökfria rum och en restaurang.I rumspriset ingår en riklig bufféfrukost med närproducerad mat. Det finns också rum som lämpar sig för barnfamiljer, allergiker och funktionshindrade.

Gratis parkering på gårdsplanen för övernattande gäster. Konferenslokaler, träningssal och hotellbastu. Avgiftsfri trådlös nätverkskontakt.

Pilastrarna B&B

Smedsgränd 8, tfn +358(0)19 531 529, info@pilasterit.fi

Högreståndshuset Lovisa gård som byggdes på 1700-talet i två våningar ligger invid stadens äldsta gata Smedsgränd. Det gamla huset har byggts om med pietet vid namnet Pilastrarna.

Pilastrarna erbjuder logi av hög klass samt fest- och mötesservice. Också den vackra trädgården och den lilla ölstugan som rustats upp i tysk stil i en gammal smedja bak på gården är ypperliga platser för fester och möten. I huvudbyggnaden och i gårdsbyggnaderna finns det personligt inredda rum och lägenheter för sammanlagt 20 personer. Frukostrum. Beställningsbastu.

Gasthaus Lovisa

Sibeliusgatan 3, tfn 040 835 7997,www.majataloloviisa.fi

Gasthaus Lovisa, som ligger invid Lovisa kyrka och Sibeliushuset, är inrett i retrostil enligt 1960- och 1970-talen och inrymmer 14 rökfria rum och en bastuavdelning med simbassäng.I samtliga rum finns lavoar, kylskåp och trådlös närverkskontakt. Duschar och wc:n i korridoren. Mötesrum för 25 personer. På bredvidliggande tomt finns ett stort avgiftsfritt parkeringsområde. Frukost för grupper på beställning.