Västra Kymmene Kulturväg

Från Lovisa till Strömfors bruk och Svenskby (Kulturvägens besöksmål 21–30)

  Från Lovisa stads huvudgata förflyttar du dig till Västra Kymmene kulturvägs landsvägssträcka längs Petersburgsvägen (väg 170) som börjar öster om Bastion Ungern och den norra delen av Lovisaviken.

Först kommer du till byn Tessjö, där en stor del av Disa’s Fishs produkter tillverkas för försäljning i företagets fiskaffärer i Sydöstra Finland.

Broarna i Abborrfors (numret 21 på kartan)

I Abborrfors invid Kymmene älv möts resenärerna av de mest imponerande konstruktionerna inom ingenjörskonst vid riksväg 7: Abborrfors broar från 1967 och 2014 som går över punkten där Kymmene

älv och Finska viken möts, vattenkraftverket från 1933 samt av de 470 meter långa motorvägstunnlarna vid före detta Marknadsbacken, som skyddas av Museiverket.

Under gångna århundraden byggdes broarna i Abborrfors lite längre från havsstranden. Den äldsta uppgiften om träbroarna i Abborrfors är från 1555. Bågbron vid Rökhusforsen är byggd 1928 i armerad betong i ett spann och har bevarats som en skyddad sevärdhet. Till sin konstruktion var bron den första i sitt slag i världen. Från östra stranden av Abborrfors invid riksväg 7 finns vägvisare till bron.

Det historiska Abborrfors med Marknadsbacken som härstammar från medeltiden

Hamn- och handelsplatsen i Abborrfors hade stor betydelse redan under Stora Strandvägens tid. Stora Strandvägen mellan Åbo och Viborg var känd redan på 1200-talet. I århundraden led kusttraktens befolkning invid Kymmene älv av Sveriges krig mot Novgorod och sedermera mot Ryssland och av återkommande hämndaktioner. Då riksgränsen mellan länderna flyttades till Kymmene älvs fåra i Abborrfors 1743, byggdes landbefästningar och vaktstationer samt tull- och postkontor invid bägge stränderna av älven.

Abborrfors var under århundraden känd också för sina enorma laxstim. På 1300-talet hade de katolska biskoparna i Åbo ensamrätt till laxfiskeplatserna. Fiskerätten i Abborrfors förvaltades av biskopsgården därstädes. Som en följd av den lutherska reformationen på 1500-talet drog Sveriges konung Gustav Vasa in kyrkans land- och lösegendom till staten och grundade i Finland bland annat Helsingfors stad och stora laxfiskeplatser.

Småningom fick Marknadsbacken i Abborrfors en ledande ställning som arrangör av stora fiskmarknader som ordnades varje höst vid Finlands sydkust. På Marknadsbacken fastställdes under flera generationers

tid priset på kusttraktens rå- och saltfisk. Fiskarna rent av stred om de bästa försäljningsplatserna.

Eftersom Marknadsbacken låg nästan fast intill den nya riksgränsen och då det upprepade gånger uppstod gränsintermezzon i Abborrfors, beviljades lilla Helsingfors specialtillstånd för att arrangera fiskmarknader. Till följd av detta började marknaderna i Abborrfors tyna bort och i Finlands kommande huvudstad föddes Helsingfors strömmingsmarknad, som är det äldsta kontinuerligt återkommande traditionella evenemanget i Helsingfors.

I Abborrfors havsvik utvecklades på 1740-talet en hamn med utrikeshandel

”Sissi-Jaakko”, som var känd från den ryska ockupationstiden på 1710-talet, och som ursprungligen var handlande Jakob Forsell från Fredrikshamn, fick med sin kompanjon Anders Nohrström tillstånd att bli nya ägare och iståndsättare av den 1743 förstörda smidesverkstaden cirka tre kilometer från Abborrfors.

Under kompanjonernas ledning vaknade bruket till liv och fick namnet Strömfors.

Havshamnen i Abborrfors nyttjades av bruket och samtidigt växte betydelsen av hamnen avsevärt på grund av import av tackjärn och export av järnvaror och sedermera också av trävaror. Abborrfors fick till och med stapelstadsrätt för ett par år innan Lovisa grundades för att ersätta Fredrikshamn som blev på ryska sidan.

Forsell, som knutit goda förbindelser med hovet i Stockholm, var en central gestalt också då Lovisa stad grundades i Degerby by i Pernå socken. Han utsågs till första borgmästare i Degerby stad och med tiden utvecklades han till en synnerligen förmögen industriman, i vars ägo bland annat flera sågar, handelsbolag och lantgårdar övergick.

En av lantgårdarna som övergick i hans ägo är släkten Wredes Peippola gård i Elimä, till vilken också dåtida kreaturgårdar Moisio och Mustila hörde. Innan Forsell köpte Peippola gård adlades han 1767 med namnet Jacob af Forselles. Han är begraven i Elimä kyrka.

Mellan Strömfors bruk och hamnen i Abborrfors byggdes 1905 en smalspårig järnväg för godstransporter. Du kan bekanta dig med ångloket i bruksmuseet. Ända till den ryska revolutionen 1917 transporterades också båtresenärer från St Petersburg, som kommit för att beskåda forsen i Abborrfors, med tåg till bruket. Lovisa vattenkuranstalts kunder fortsatte sina utflykter till Abborrfors ända tills Badhuset brann ned i januari 1936. Järnvägen revs på 1950-talet efter att sågverksamheten upphörde.

Fiskbutiken Fisherman’s Food (22)

Fiskbutiken Fisherman’s Food, som ligger invid Marknadsbackens gamla havshamn, fortsätter invid den höga motorvägsbron och motorvägens tunnlar fiskhandelstraditionen som funnits där i många århundraden. Den nutida fiskbutiken har inrymts i ett gammalt saltmagasin och på dess terrass kan du njuta till exempel av färska laxsmörgåsar och en kopp kaffe.

Eija’s Garden (25)

Vid stranden av dammsjön i Abborrfors ligger Eija’s Garden som är en 1,5 hektar stor upplevelseträdgård som byggts av trädgårdsmästare Eija Keckman (f.d. Klaucke). Trädgården som indelats i flera delar enligt tema är ett trädgårdskonstverk med mångahanda skogsdungar, buskar, blommor, grönväxter och stora naturstenar samt betande ponnyer, en karpdamm, exotiska hönor och duvor och unika skulpturer.

I samband med trädgården finns också ett bostadstorp från 1880-talet med en förtjusande gårdsplan samt en trädgårdsaffär och ett kafé.

Strömfors bruksområde

Bruksbyn som grundades 1698 bildar med älvlandskapet och byggnaderna från 1700- och 1800-talen en exceptionellt enhetlig miljö.

I de gamla byggnaderna finns det bland annat högklassiga inkvarteringslokaler, färggranna handarbetsbodar och -verkstäder, konstutställningslokaler, järnhandel för traditionellt byggande samt två restauranger och en turistinfo. I bruket ordnas också guideturer med olika teman och styrd verksamhet för barn. Marjut Ståhls tvåspråkiga dramaguidningar Virginia af Forselles bruk och Barnrundan med smedens gosse är populära.

I Strömfors kyrka finns en altartavla målad av Helene Schjerfbeck 1898. På grund av sin sjukdom var Schjerfbeck tvungen att be sin väninna konstnär Maria Wiik om hjälp med målningen av vissa delar av verkets fond.

Monologpjäsen Helene förevisas på 10.7 kl. 18.00 i Strömfors kyrka.

I Övre smedjan i Strömfors bruk har restaurerats ett jättelikt hammarverk som fungerar med forskraften i den vattenkanal som går under smedjan. Smedjeuppvisningar ordnas under evenemangsdagar i bruket och i juli lördagar klockan 12–14. För grupper även på beställning.

Brukssmederna har också en egen smidesverkstad och en butik i ändan av Övre smedjan. I den vita stallbyggnaden finns keramikverkstaden Kupintekijä.

I museet i Nedre Smedjan förevisas däremot brukets historia, kontorsmöbler och bland annat ett litet ånglok som drog tunga trävarulaster i tiotals år på den tre kilometer långa tågbanan mellan bruket och hamnen i Abborrfors. Fritt inträde till museerna.

Om somrarna fylls brukets evenemangsområde Stallbacken, Brukskvarnens sommarteaters scen och brukets kyrka av flera attraktiva evenemang. På programmet står musik av olika stilarter, teater- och cirkusföreställningar samt bland annat en sommarfest Bruk PICNIC den 9 juli för alla bilfantaster av amerikanska bilar.

Ruukinmyllys Sommarteater som är skyddad för regn har 240 läktarplatser och en badtunna med 36-gradigt vatten som VIP-loge.

Kaféet Pajakahvila i Nedre smedjan har A-rättigheter och ett bra sortiment av mellanmål för småhungriga magar eller för att njuta av en uppfriskande glass på en solig uteterrass.

Kungsby och Svenskby i Lovisa

Virböle hembygdsmuseum (27)

Då du kör från Strömfors bruk mot inlandet kommer du efter en kurvig skogssträcka till Virböle hembygdsmuseum där ett bondehem, en rökbastu, en loftbod och föremål från 1700-talet förevisas. Museet underhålls av Lovisa stad och det är öppet 3.-31.7 tis-sön kl. 11-16, och för grupper på beställning också övriga tider. På gårdsplanen till museet, som ligger i kanten av ett vackert åkerlandskap, dansar flera fågelskrämmor sommartid.

I de före detta mejeribyggnaderna i Kungsböle, invid den branta vägkurvan, byggde Polykem Oy i slutet av 1960-talet vid sidan av sin övriga produktion ufoliknande Futurohus av armerad plast. Husen var planerade av arkitekt Veikko Suuronen. De vann världsrykte, men oljekrisen 1973 gjorde att de blev alltför dyra.

Gulf-baren (28) och Handelslaget i Svenskby (29) byggdes i korsningen av fyra vägar

En äkta från 1960-talet bevarad Gulf-servicestation och Gulf-bar samt handelslaget Kymen Seudun Osuuskauppa betjänar sina kunder i byns livligaste korsning. Handelslaget öppnades 1932 och affären driver sin verksamhet fortfarande i ursprungliga lokaler.

På anslagstavlan på handelslagets vägg kan du gå och titta på information om händelser i närheten, och på Gulfs mellanölsbar får du köpa kaffe och smörgåsar, skicka och hämta postpaket och höra på finska de färskaste nyheterna om det viktigaste som hänt i byn. Och naturligtvis kan du också spela skivor på jukeboxen som fungerar med mynt.

Jokela hembygdsmuseum (30)

Museet är den huvudsakliga sevärdheten i Svenskby i Lovisa. Museets samlingar består av över 2 000 föremål och över hundra stora arbetsmaskiner: utöver tiotals hästdragna lantbruksmaskiner finns där

bland annat sällsynta gamla traktorer, skördetröskor, såningsmaskiner, grävmaskiner och vägskrapor.

Under Gamla tiders dagar det sista veckoslutet i augusti kommer det alltid tusentals besökare till hembygdsmuseet för att beskåda arbetsmaskiner, arbetsmetoder och fortskaffningsmedel från förr i tiden.